ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปี 2565
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 65
พิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 65
กิจกรรมวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2566
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 65
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน “หนองโพเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 65
กิจกรรมโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 65
กิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2565
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 65
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 65
กิจกรรมแต่งกายชุดขาวทำบุญวันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๙ ปีขาล
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 65
กิจกรรมการแสดงโขนโดยนักเรียนโรงเรียนหนองโพพิทยา ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแสดงโขน
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 65
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาตร์ ปีการศึกษา2565
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 65
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ปีการศึกษา2565
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 65
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 65
กิจกรรมค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา2565
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 65
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 65
การพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 65
การติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 65
โรงเรียนหนองโพพิทยา เปิดเรียนรูปแบบ On-site ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 65
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง covid-19
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 65
แผนเผชิญเหตุ เปิดเรียน on-site ภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 65