การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Adobe Acrobat Document การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.63 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการควบคุมภายใน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 897.05 KB