การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.48 MB
Adobe Acrobat Document บันทึกข้อตกลง(MOU) ครูธนะเมศฐ์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.95 MB
Adobe Acrobat Document บันทึกข้อตกลง(MOU) ครูณัฐกานต์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 5 MB
Adobe Acrobat Document บันทึกข้อตกลง(MOU) ครูศศิธร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.45 MB
Adobe Acrobat Document บันทึกข้อตกลง(MOU) ครูวารินธร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 550.37 KB
Adobe Acrobat Document บันทึกข้อตกลง(MOU) ครูมูนีรา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.54 MB
Adobe Acrobat Document บันทึกข้อตกลง(MOU) ครูกิตติศักดิ์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.76 MB