รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

Adobe Acrobat Document รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565(ทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 365.59 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 (ทะเบียนคุมใบสั่งจ้าง)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172.91 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 (ทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.15 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 (ทะเบียนคุมใบสั่งจ้าง)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.53 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 (ทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 751.06 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 (ทะเบียนคุมใบสั่งจ้าง)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 567.45 KB