ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนหนองโพพิทยา
480 หมู่ 14   ตำบลหนองโพ  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
เบอร์โทรศัพท์/เบอร์โทรสาร : 056-000302
E-mail address : Nongphophittaya63@gmail.com
Facebook : โรงเรียนหนองโพพิทยา