การประเมินคุณภาพการศึกษา(SAR)
การประเมินคุณภาพการศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.55 MB
การประเมินคุณภาพการศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.5 MB
การประเมินคุณภาพการศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.86 MB