สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
กรอบรูปโล่ห้าแฉก   

ความรู้อันเป็นโล่กำบังกายจากอวิชชาความไม่รู้

ใบโพ 

สัญลักษณ์  โพ  อันเป็นชื่อส่วนหนึ่งของโรงเรียน และหมายถึง  โพ  ที่มาจากคำว่า  พุทธ  คือความรู้แจ้ง

หนังสือที่เปิดออก 

การเปิดหนทางสู่ปัญญา

เปลวเทียน 

ดวงปัญญาที่เกิดจากการศึกษา

ตัวหนังสือ นพ.  สีน้ำเงินและสีชมพู  เกี่ยวพันกัน 

ความสัมพันธ์ไมตรีที่มีต่อกัน แม้ต่างสี ต่างถิ่นฐาน แตกต่างกันในด้านความคิด  ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้

ดินสอ  และพู่กัน 

การเขียน การวาด ทั้งศาสตร์และศิลป์
         
โบว์สีชมพู
 

เกียรติคุณของชาวหนองโพพิทยา