รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนหนองโพพิทยา
480 หมู่ 14   ตำบลหนองโพ  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
เบอร์แฟกส์ 338158


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :