ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
22 ธ.ค. 65 ถึง 23 ธ.ค. 65 กิจกรรมกีฬาสีเชื่อมสัมพันธ์ "หนองโพเกมส์"
โรงเรียนหนองโพพิทยา